Met deze kennisbijeenkomsten over relevante en actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen afgestemd op specifieke doelgroepen, wordt u als zorgverlener scholing op maat gegeven. Onderstaand volgt een overzicht van de kennisbijeenkomsten die de Praktijk voor Gezondheidsrecht momenteel aanbiedt. Indien u over andere onderwerpen of voor andere doelgroepen een kennisbijeenkomst wenst, ontwikkelt de Praktijk voor Gezondheidsrecht deze graag met/voor u.


Op dit moment biedt de Praktijk voor Gezondheidsrecht de volgende kennisbijeenkomsten aan:

Wettelijke vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten.

Deze training gaat specifiek in op de juridische plichten van de hulpverlener om te gaan met de wilsonbekwame cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger. De doelgroep is de zorgprofessional werkzaam in de gehandicapten- of ouderenzorg.

Rechten, plichten en verslaglegging in de tandartsenpraktijk.

Deze training gaat specifiek in op de juridische spelregels tijdens de zorgverlening door een zorgteam aan kinderen. En niet alleen door een cursus over de theorie, maar ook met praktijkvoorbeelden. Als deelnemer kunt u vooraf cases inbrengen over juridische dilemma’s uit de wet BIG en WGBO, zoals hoe om te gaan met informatie richting gescheiden ouders, de verslaglegging en eventuele klachten. De training is bedoeld voor het kindertandheelkundig team, en wordt georganiseerd in samenwerking met de Academie voor Kindertandheelkunde.

Privacyrechten in de zorgpraktijk 2018.

Deze slechts 2 uur durende in company workshop geeft zorgverleners een praktisch overzicht voor de zorgpraktijk van de belangrijkste privacyrechten van patiënten/cliënten. Deze workshop is ontwikkeld voor alle zorginstellingen en zorgprofessionals werkzaam in de gezondheidsbranche.

Wet Zorg en Dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Deze kennisbijeenkomst gaat in op de belangrijkste verschillen tussen de BOPZ/WGBO en de WZD. Met speciale aandacht voor de plichten van de zorgaanbieder. De doelgroep is de (zorg-) professional werkzaam in de gehandicapten- of ouderenzorg.


Mr. Petra Janssen verzorgt de kennisbijeenkomsten, soms samen met een gastdocent.


Vooraf krijgt u inzicht in de kosten per kennisbijeenkomst.


Informeer vrijblijvend voor meer informatie, o.a. over de inhoud van het programma van de kennisbijeenkomsten.