Door juridisch advies wordt eerste hulp geboden omtrent juridische kwesties op het gebied van gezondheidsrecht. Het gezondheidsrecht is een breed en omvangrijk rechtsgebied. Denk aan vragen over patiëntenrechten en privacybescherming, maar ook aan contracten bij samenwerking of inkoop.

Bijstandsverzoeken bij een tucht- of letselschadeprocedure worden doorverwezen. Er wordt niet geprocedeerd bij de rechter. Bijstand van een zorgaanbieder is incidenteel echter wel mogelijk bij een klachtenprocedure op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Mr. Petra Janssen beschikt over een eigen netwerk van zelfstandige juridische professionals die u als zorgaanbieder kunnen ondersteunen wanneer de Praktijk voor Gezondheidsrecht niet over bepaalde zeer specialistische expertise beschikt.


De kosten voor juridisch advies verschillen per adviesaanvraag. Soms is meer tijd nodig of is de vraag ingewikkelder. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht, maar wel BTW. Vooraf volgt inzicht in de kosten van het juridisch advies.


Praktijk voor Gezondheidsrecht biedt tevens de mogelijkheid om een 10-rittenkaart (abonnement) af te sluiten voor juridische dienstverlening. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor u.